ชั้น 4 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทร 074-288749
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.