13.1 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ/ของเหลว (DO Meter) 

ยี่ห้อ Eutech รุ่นDO300/373290