9

 

เครื่องวัดความหนืดของเหลว

 Model: LVDVE " Brookfield, USA" S/N. 8403877