2.1

เครื่องชั่งขนาด 0-3200 กรัม ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Electronic Balance)

ยี่ห้อ Sartorius รุ่น SWB50762294

 

 

 

 

 

2.1

 

เครื่องชั่งขนาด 0-4200 กรัม ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Electronic Balance)

ยี่ห้อ Sartorius รุ่น BS4202S