เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ตัวแทนจากบริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด 

เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน

 นำเสนอโดย ดร.วัสสา คงนคร (รองผู้อำนวยการฝ่ายประยุกต์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์)

และ นายวีรพงค์ บุตรลักษณ์ (นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม)

 

76686491 422857665284579 5002327639189356544 n