ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อาจารย์และนักศึกษาศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน

เข้าร่วมงาน Membrane Science and Technology Conference (MST2019) ครั้งที่ 14

จัดขึ้นที่ Nanyang Technological University, Singapore

และในครั้งที่ 15 (MST2021) จะจัดขึ้นในประเทศไทย ที่จังหวัดกระบี่

 

S 116711431 S 116711445

S 116711454

S 116711458S 116711460